Vi är en församling som är född i Guds hjärta, där alla människor ska få möjligheten att höra om Jesus.
Vår bakgrund är att arbeta med spansktalande personer men den sista tiden har Gud hjälpt oss att arbeta mer med svensktalande. Vårt arbete har också nått fram till människor med beroendeproblem, det är flera som nyligen blivit frälsta, befriade och helade.