Välkommen till ICTHUS, en församling född i Guds hjärta

 Icthus”. Ordet är grekiska och betyder fisk. Det är också de grekiska initialbokstäverna till orden ”Jesus Kristus Guds son Frälsaren”. Fisken är en av kristendomens första symboler, äldre än till exempel korset.

 ICTHUS är en dotterförsamling till Söderhöjdskyrkan.

En liten grupp i Haninge bildade 1985 Brandbergen frikyrkoförsamling. Eftersom församlingens verksamhetsområde växte och genom att ta ett stort trossteg på 90-talet köpte de kyrkan vid Mariatorget och fick ett nytt namn ”ICHTYS” som sedan döptes om till Söderhöjdskyrkan.

Året 1994 tog Söderhöjdskyrkan (ICHTYS då) emot en grupp latinamerikaner som började samlas i kyrkans lokal. Latinamerikanerna följde Guds vision och med det ovillkorliga stödet av pastor Stefan Swärd arbetade de intensivt under flera år vilket ledde till att den latinamerikanska församlingen växte.

I mitten av år 2003 började Gud genom Ordet, drömmar och visioner visa sin plan steg för steg utan att vi var medvetna om att så stora förändringar skulle ske.

I september 2003 hade Gud redan uppenbarat sin plan både till nuvarande pastor Kjell Söderblom och Stefan Swärd och det var en bekräftelse på det budskap den latinamerikanska gruppen hade fått. Då blev alla enade i ett sinne och en själ i en enda vision. I januari 2004 blev det en avknoppning och församlingsbildning till den nya församlingen Icthus.

Med stor glädje och förvåning över hur Gud hade lett oss började vi att arbeta i den riktning Gud visade oss att vi skall UTBREDA oss.

Den här gången genom att vara en självständig och internationell församling.