VÅR HISTORIA

                     Välkommen till ICTHUS Församling
                  en församling född i Guds hjärta

 

Icthus”. Ordet är grekiska och betyder fisk. Det är också de grekiska initialbokstäverna till orden ”Jesus Kristus Guds son Frälsaren”. Fisken var en av kristendomens första symboler, äldre än till exempel korset.

 

ICTHUS är en dotterförsamling av Söderhöjdskyrkan

En liten grupp i Haninge bildade 1985 Brandbergen frikyrkoförsamling. Eftersom församlingens verksamhetsområde växte och genom att ta ett stort trossteg på 90-talet köpte de kyrkan vid Mariatorget och fick ett nytt namn ”ICHTYS” som sedan döptes om till Söderhöjdskyrkan.

Året 1994 tar Söderhöjdskyrkan (ICHTYS då) emot en grupp latinamerikaner vilka började samlas i kyrkans lokal. Latinamerikaner följde Guds vision och med det ovillkorliga stöd av Pastor Stefan Swärd jobbade de intensivt under flera år vilket blev att den latinamerikanska församlingen växte.

 

I mitten av året 2003 började Gud genom Ordet, drömmar och visioner visa tecken på sin plan utan att vi var medvetna om att så stora förändringar skulle ske.

I september 2003 hade Gud redan uppenbarat sin plan både till nuvarande Pastorn Kjell Söderblom och Stefan Swärd och det var en bekräftelse till det budskap den latinamerikanska gruppen hade fått. Då blev alla enade i ett sinne och en själ i en enda vision. I januari 2004 blev en avknoppning och församlingsbildning till den Nya församling Icthus.

Med mycket glädje och förvåning för hur Gud har lett oss började vi att arbeta i den riktning Gud hade visat oss att vi skall UTBREDA oss.

 

Den här gången genom att vara en självständig och internationell församling.