Tack för din gåva!

Offer och tionde:

Plusgirot:  38 62 84 - 4

Via Swish: 123 - 452 53 90

Missionskonto:

Nordea: 4097 - 17 365 09

Via Swish: 123 - 448 7443

Insamling för egen lokal:

Nordea:   4147 - 17 105 60

From countries outside of Sweden:

Payee:   Icthus, Box 2242, 14202 Trångsund, Sweden

Bank:    Nordeabank, S-105 71 Stockholm

BIC:      NDEASESS

IBAN:   SE 14 9500 0099 6034 0386 2844

Ange gärna vad betalning avser i meddelandefältet!