MISSION SVERIGE

Sverige till Kristus

Icthus församling har en kallelse i Sverige: att förkunna Guds kärlek och hans frälsning i Kristus. Vi arbetar och evangeliserar tillsammans med lokala församlingar och kyrkor för att nå människor med evangeliet genom vittnesmål, besök i fängelser och institutioner, olika event i städer, församlingar och skolor. 

Under de senaste 3 åren har vi sett tusentals människor lämna sina liv till Jesus.

Skandinavien till Kristus

Vår kallelse gäller också de övriga skandinaviska länderna, att vi också där ska sprida evangeliet och ge de goda nyheterna om Guds kärlek och hans frälsning i Kristus. De skandinaviska länderna har något gemensamt: det kristna korset i flaggorna.  Gud älskar Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge, Sverige och Åland. Gud vill välsigna dessa länder.

Team Icthus

Team

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn (Matteusevangeliet 28:19)

Frihet från missbruk och beroende

Det finns olika typer av beroende som gör människor till slavar under olika slags droger. 

Utan tvekan är alkohol och droger bland det värsta som kan drabba människor, det påverkar, binder och förstör många liv och familjer. 

Lukasevangeliet 4:18  ”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda att ge de förtryckta frihet”

Vi har det senaste året träffat över 200 människor som har haft drogproblem. De var beroende av heroin, kokain, syntetiska droger och olika starka mediciner. De flesta av dem levde i misär, sjukdom och hade inget hopp om ett långt liv. 

Genom ett starkt vittnesbörd och Gudsordet, så hjälptes de att göra en stor förändring i sina liv. Detta arbete är verkligen uppskattat av många som är beroende samt deras familjer. Vi tror att det finns en stor möjlighet till rehabilitering och upprättelse av dem. 

Projekt: Frihet för de fånga

 

Det finns olika typer av fängelser, de fysiska och de andliga.

Jesaja 61:1 «Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna,»

Fängelser och institutioner (SiS)

I Sverige har vi besökt fängelser och institutioner för ungdomar. Där har vi sett att det finns ett stort behov av hjälp. En stor procent av de intagna har tagit emot andlig och mänsklig hjälp som varit en välsignelse för dem. Den senaste julen gav vi dem Biblar, musik-cd, choklad, godis och tillsammans firade vi jul med levande musik och ord av uppmuntran, kärlek och Guds syfte med livet. 

Vi är en grupp personer som uppriktigt anstränger oss för att hjälpa dem som är fångar. Med en Biblisk undervisning och ett starkt vittnesbörd till dem har vi hjälpt några att göra förändringar i sitt liv. Detta osjälviska arbete är verkligen uppskattat av många fångar. Vi delar gemenskap med dem, musik, Gudsordet, vittnesbörd. osv. Vi tror att det finns en stor möjlighet till rehabilitering av dem. 

Våra besök har gett oss en stor erfarenhet och en stor nöd att hjälpa dem och vi ser ett bra resultat. Vi har också gjort ett stort arbete på ett stort fängelse som heter Lurigancho i Sydamerika, i Lima, Peru. Ett fängelse, som är byggt för 2 000 intagna men där lever ca.10 000 – det är en hel stad. 

Vi hoppas att vi kan komma med en droppe hopp till alla dem som inte känner riktig frihet. Vi behöver gåvogivare för att kunna hjälpa dem.

Stöd mission Sverige

Vårt arbete i Sverige är helt och hållet finansierat av gåvogivare. Hjälp oss som understödjare av Icthus arbete med mission och evangelisation i Sverige och övriga Skandinavien.

Du kan välja att ge via ett av följande konton:
Bankkonto: 4097 17 36509
Swish: 123 448 7443


Ange "Mission Sverige" i meddelandefältet eller vad betalning avser.

Tack för din gåva!

© 2023 Icthus Stockholm

Tema av Anders NorenUpp ↑