Om Oss

Vi är en församling som är född i Guds hjärta, där alla människor ska få möjligheten att höra om Jesus.

Vår bakgrund är att arbeta med spansktalande personer, men den senaste tiden har Gud hjälpt oss att arbeta mer med svensktalande. Vårt arbete har också nått människor med beroendeproblem, det är flera som nyligen har blivit frälsta, befriade och helade.

Idag har Icthus även några projekt i Peru och Spanien med ett enda syfte: att hjälpa människor att hitta lösningen på livet genom Kristus.

 

I HEMMEN

Lukas 4:18,19 ”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig, till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren”.

När Jesus gick på jorden mötte han olika människors behov, han botade de sjuka, betjänade de betryckta och proklamerade ett nådens år – men han undervisade också sina lärjungar. I Icthus har du möjlighet att varje vecka vara med på gudstjänst i Stockholms centrum men också i cellgrupper, gemenskapsgrupper, ungdomsaktiviteter, andliga läger, olika seminarier, osv. Där kan man få höra mer om Jesus.

 

GUDSTJÄNSTEN

Varje söndag samlas närmare 200 personer i Icthus för att tacka vår Herre Jesus Kristus tillsammans. Kl. 14.00 har vi vårt söndagsmöte där vi prisar Gud med lovsång och predikan på spanska, som alltid tolkas till svenska, för att tillsammans fortsätta att upplyfta Herren genom musik, bön och predikan. Vårt möte är fyllda av Guds kärlek och hans närvaro.

Efter gudstjänsten, kan ni stanna och fika i kafeterian.

Alla är varmt välkomna!

 

CELLGRUPPER

Varje vecka på olika platser i Stor-Stockholm, har du möjlighet att delta i mindre grupper för att studera Guds ord och umgås och lovprisa Herren. Vi träffar varandra tillsammans med en ledare som ger stöd och hjälp.

 

UNGDOMSGRUPPEN

Den nya generationen av unga människor bör vara redo för nya utmaningar, Icthus vill hjälpa till med detta akuta behov. Vi har pastorer och ledare som är redo och villiga att ta hand om den nya generationen och tillsammans kan vi uppnå målet.

Ungdomar från olika raser, språk och färger som är enade tillsammans kommer att bli en välsignelse för denna nation. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, alla är välkomna.

Varje fredag kl. 19:00 är vi tillsammans i Icthus ungdomsmöte med lovsång, gemenskap och en predikan.

 

VÅRA PASTORER

Pastor Hernan Clavijo och Roxana Retamales har varit föreståndare och pastorer för Icthus sedan den 1 januari 2004, fram tills dess tillhörde de Söderhöjdskyrkan där de ledde spansk- och portugisisk-talande grupper. Gud skulle leda dem till att arbeta med spansktalande för att sedan nå det svenska folket och även andra nationer. För några år sedan kallade Herren pastor Luis Blas att arbeta för församlingen. För en tid sedan skickade Herren pastor Bo och Stella Ahlvin från Finland att integreras i församlingen.