OM OSS

Vi är en liten församling som är född i Gud Hjärta, där alla människor ska få möjligheten att höra om Jesus.
Våra bakgrund är att arbeta med spansktalande personer men sista tiden har Gud hjälpt oss att arbeta mer med svensk talande. Också vara arbete har kommit till människor med beroende problem, just nu de är flera som har blivit frälsta, befriade och helade.

Idag, har Icthus några projekt i Peru och Spanien med ett enda syfte att hjälpa människor att hitta lösningen på livet genom Kristus.

I HEMMEN
Lucas 4:18 ”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig, till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19 och förkunna ett nådens år från Herren”.
När Jesus gick på jorden mötte han olika folks behov, han botade de sjuka och betjänade de betryckta och proklamerade ett nådens år – men han också undervisade sina lärjungar.
I Icthus har du möjlighet att varje vecka var med i Gudstjänst i Stockholm centrum men också i en cellgrupp, gemenskapsgrupp, ungdoms aktivitet, andliga läger, olika seminarium, osv. Där kan man få höra mer om Jesus.

GUDSTJÄNSTEN

Varje söndag samlas närmare 200 personer i Icthus för att tacka vår Herre Jesus Kristus tillsammans. Klockan 16:00 har vi möte med predikan, bön, musik, söndagsskola och gemenskap. Våra möten är fyllda av Guds kärlek och hans närvaro. Vi tolkar våra gudstjänster till Svenska.

Efter Gudstjänsten, kan ni stanna och fika i kafeterian.

Alla är varmt välkomna!

CELLGRUPPER
Varje vecka på olika ställen i Stor Stockholm, har du möjlighet att träffas i mindre grupper till att studera Guds ord och umgås och lovprisa Herren. Vi träffar varandra med en ledare som ger stöd och hjälp.

 

UNGDOMSGRUPPEN

Den nya generationen av unga människor bör vara redo för nya utmaningar, Icthus vill hjälpa till med detta akuta behov. Vi har pastorer och ledare som är redo och villiga att ta hand om den nya generationen och tillsammans kan vi uppnå målet.

Ungdomar från olika raser, språk och färger som enade tillsammans kommer att bli en välsignelse för denna nation. Det spelar ingen roll vart du kommer ifrån, alla är Välkomna.

Varje fredag kl. 19:00 vi är tillsammans i Icthus. Ett ungdomsmöte med lovsång, gemenskap och en predikan.

 

VÅRA PASTORER

Pastor Hernan Clavijo och Roxana Retamales har varit föreståndare och pastorer för Icthus sedan den 1 januari 2004, fram till den tidpunkten tillhörde dem Söderhöjdskyrkan. Gud skulle ta dem att arbeta med spansktalande och sedan expandera och nå det svenska folket och även utomlands. För några år sedan kallade Herren pastor Luis Blas att arbeta för församlingen. På senare tid skickade Herren pastor Bo och Stella Ahlvin Från Finland att integreras i församlingen.